Logo
0102030405060708091011
CYR | LAT | ENG


 

 

 

Прелиминарни програм Другог српског конгреса о путевима
 

Pre-Congress IRF Workshop "Safer Roads by Design"

Mesto održavanja: Saobraćajni fakultet, Beograd
Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd
Amfitheatar 128, I sprat

   
8. JUNE, Wednesday  
09,00 - 10,30 OPENING REMARKS:
WHAT WE WANT TO ACHIEVE
11,00 - 12,30 BUILDING CAPACITY FOR SAFER ROADS DESIGN
14,00 - 17,00 APPLICATION WORKSHOP:
WORK ZONE SAFETY

[ VIŠE INFORMACIJA: www.irfnews.org ]

Drugi srpski kongres o putevima

Mesto održavanja: Hotel Crowne Plaza, Beograd / PDF (verzija 6. 6. 2016.)

   
8. JUN, sreda  
18:00 - 21:00 Registracija učesnika
20:00 - 21:00 Koktel dobrodošlice
   
9. JUN, četvrtak СВЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЋЕ БИТИ СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕНЕ (СРПСКИ / ЕНГЛЕСКИ)
08:30 - 10:00 Registracija učesnika
10:00 - 11:00
/ Pacific
SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
11:00 - 11:15 Kratka pauza
11:15 - 12:30
/ Pacific
Plenarna predavanja
  Robin Sebille / Deputy Secretary General,
World Road Association
  Dejan Gavran / Faculty of Civil Engineering,
University of Belgrade
  Richard (RJ) Porter / Department of Civil & Environmental Engineering, University of Utah
  Alan Ross / International Road Safety Centre
12:30 - 13:00 Kafe pauza
13:00 - 14:15
/ Pacific
Prezentacije sponzora
Moderator: I. Andrić
14:15 - 15:30 Ručak (Crowne Plaza Hotel)
15:30 - 16:45
/ Pacific
Projektovanje puteva
Moderatori: D. Gavran / S. Fric
Slobodan Pandžić ZNAČAJ I ULOGA GEODETSKIH RADOVA PRI REKONSTRUKCIJI PUTNE INFRASTRUKTURE
Toša Ninkov PRIMENA LIDAR TEHNOLOGIJE KOD PROJEKTOVANJA I GRAĐENJA PUTEVA
Toša Ninkov BIM TEHNOLOGIJA I NJENA PRIMENA KOD PROJEKTOVANJA I GRADNJE PUTEVA
Matjaž Šajn UZ BIM TEHNOLOGIJU DO UČINKOVITIJE I JEFTINIJE GRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA
Teemu Kivimaki INFRA BIM BASED REAL-TIME QUALITY CONTROL OF INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION PROJECTS
Isidora Pančić INTERAKTIVNO UPRAVLJANJE I POVEZIVANJE PROCESA PLANIRANJA, PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA
Vladan Ilić KRITIČKA ANALIZA POSTOJEĆIH METODA SIMULACIJE KRETANJA VOZILA PRI PROJEKTOVANJU POVRŠINSKIH RASKRSNICA
16,45 - 17,00 Kratka pauza
17:00 - 18:30
/ Pacific
Projektovanje puteva / železnica
Moderatori: D. Gavran / S. Fric
Sanja Fric COMPARISON BETWEEN SERBIAN AND ITALIAN POLICIES REGARDING ROAD SAFETY
Boris Čutura PRIMJENA DODATNOG TRAKA NA DVOTRAČNIM DVOSMJERNIM CESTAMA - NEDOREČENOST POSTOJEĆIH STANDARDA
Filip Trpčevski PRIMENA IVIČNJAKA NA VANGRADSKOJ I GRADSKOJ PUTNOJ MREŽI
Jovan Despotović ODVODNJAVANJE AUTOPUTEVA I MOSTOVA U CILJU ZAŠTITE IZVORIŠTA ZA VODOSNABDEVANJE OD REDOVNOG I INCIDENTNOG ZAGAĐIVANJA – PRIMER OSTRUŽNIČKOG MOSTA
Andrej Gulič SCENARIO PLANNING FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN SLOVENIA: THE CASE OF SETTLEMENTS AND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE IN THE GORENJSKA REGION
Uroš Krajnc IZGRADNJA I ODRŽAVANJE PUTEVA NA POPLAVNIM PODRUČJIMA
Mario Bogdan PRIMJENA ČELIČNIH SPIRALNIH CIJEVI HelCor NA SANACIJI PROPUSTA U REKONSTRUKCIJI CESTA NA POPLAVLJENOM PODRUČJU UZ RIJEKU SAVU
Miloš Ivić VIŠEKRITERIJUMSKO VREDNOVANJE PRI IZBORU TRASE ZA REKONSTRUKCIJU PRUGE PANČEVO GLAVNA – VRŠAC – DRŽAVNA GRANICA
15:30 - 16:45
/ Atlantik
Saobraćaj, ITS i nove tehnologije
Moderatori: V. Tubić, A. Stevanović, D. Glavić
Aleksandar Stevanovic MULTIMODAL TRAFFIC CONTROL FOR LARGE URBAN NETWORKS WITH SPECIAL PRIORITY FOR LIGHT RAIL TRANSIT
Miloš N. Mladenović PLANNING FRAMEWORK FOR SELF-DRIVING VEHICLE MOBILITY TRANSITION: CASE STUDY OF BELGRADE, SERBIA
Nikola Mitrovic INCORPORATION OF THE RAINFALL DATA IN INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Suzana Miladić STRATEGIJA RAZVOJA ITS SISTEMA - UNECE REGION
Nikola Čelar PREGLED RAZVOJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM U GRADOVIMA
Ammar Šarić UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA OSNOVNE POKAZATELJE SAOBRAĆAJNOG TOKA
Marijo Vidas SNIMANJE PROMENE BRZINE SAOBRAĆAJNOG TOKA NA DVOTRAČNIM PUTEVIMA PRIMENOM GPS UREĐAJA
16,45 - 17,00 Kratka pauza
17:00 - 18:30
/ Atlantik
Saobraćaj, ITS i nove tehnologije
Moderatori: V. Tubić, A. Stevanović, D. Glavić
Marko Subotić UTICAJ UZDUŽNOG NAGIBA NA USLOVE U SAOBRAĆAJNOM TOKU NA RIZIČNIM DEONICAMA - STUDIJA SLUČAJA REPUBLIKE SRPSKE
Vuk Bogdanović KAPACITET NESTANDARDNIH NESIGNALISANIH RASKRSNICA
Branimir Stanić NEKONVENCIJALNA SAOBRAĆAJNA REŠENJA PUTNIH RASKRSNICA
Miloš Pavlović VREDNOVANJE KORISTI BICIKLISTIČKIH OBJEKATA, NA PRIMERU POSTOJEĆIH PUTEVA
Stanka Babić SAVREMENI POSTUPCI ZA ANALIZU KAPACITETA I NIVOA USLUGE ULIVNO-IZLIVNIH RAMPI NA AUTOPUTU
Suada Džebo BRZINA VOZILA NA DVOTRAČNIM PUTEVIMA
Marija Pavićević NOVI KONCEPT ANALIZA USLOVA U SAOBRAĆAJNOM TOKU - PRIMENA NA DP I A2 OD STEPOJEVCA DO ĆELIJA
21:00 - ... SVEČANA VEČERA
Restoran Talija / www.restoranklubtalija.com
   
10. JUN, petak СВЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЋЕ БИТИ СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕНЕ (СРПСКИ / ЕНГЛЕСКИ)
9:30 - 11:00
/ Pacific
Geotehnika
Moderatori: M. Vukićević, D. Lukić
Vladeta Vujanić TEHNOLOGIJA IZGRADNJE USEKA, ZASEKA I GREŠKE KOD GRAĐENJA U SLOŽENIM GEOLOŠKO-GEOTEHNIČKIM USLOVIMA
Vladeta Vujanić BILJNE ZAJEDNICE KAO INDIKATORI PREPOZNAVANJA I SANIRANJA KLIZIŠTA VEGETACIJOM I BIOTEHNIČKOM STABILIZACIJOM
Miloš Šešlija ANALIZA STABILNOSTI KOSINA METODOM KONAČNIH ELEMENATA
Dejana Milinković UPОTRЕBА CЕMЕNTА I MАTЕRIЈАLА NА BАZI CЕMЕNTА ZА STАBILIZАCIЈU TLА – ZAHTEVI KVALITETA
Matej Maček EXPERIENCE WITH LIME TREATED SOILS IN SLOVENIA
Mirjana Vukićević STABILIZACIJA VISOKO PLASTIČNE GLINE PRIMENOM TEČNOG HEMIJSKOG ADITIVA POLYBOND
Ivan Andrić UPOTREBA ELEKTROFILTERSKOGPEPELA U PUTOGRADNJI
Dušan Panić PODOBNOST UPOTREBE PEPELA IZ TE MORAVA ZA IZRADU POSTELJICE NA DELU DRŽAVNOG PUTA I-B REDA BR.27
11:00 - 11:30 Kafe pauza
11:30 - 13:00
/ Pacific
Kolovozne konstrukcije
Moderator: G. Mladenović
Imre Pap PREGLED ASFALTNIH RADOVA U SRBIJI NA KORIDORIMA X I XI (E-763)
Edith Tartari NATURAL BITUMEN – THE PERFECT ADDITIVES FOR HIGH-PERFORMANCE ASPHALT MIXES
Imre Pap TVRDO-LIVENI ASFALT ZA MOSTOVE I TRAMVAJSKE PRUGE
Imre Pap PRIMENA REJUVINATORA KOD RECIKLAŽE STRUGANOG ASFALTA PO VRUĆEM POSTUPKU
Loretta Venturini NEW TECHNOLOGIES IN ROAD PAVEMENT DESIGN – INCREASE OF THE SERVICE LIFE
Fabiana Leite-Gembus THEORY AND PRACTICAL EXPERIENCES IN PAVEMENT REHABILITATION USING ASPHALT REINFORCEMENT GRIDS
Irena Ištoka Otković PRIMENA VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA ZA ANALIZU OTPORNOSTI ASFALTNIH MEŠAVINA NA TRAJNU DEFORMACIJU
Hassan Awadat Salem DEVELOPMENT OF PAVEMENT TEMPERATURE REGRESSION MODELS AT GHADAMIS, LIBYA
Czesław Machelski THE SOIL-STEEL STRUCTURE IMMERSED IN THE SOIL INTERACTION WITH THE PAVEMENT
Bajko Kulauzović THE APPLICABILITY OF WIM DATA IN THE PAVEMENT DESIGN OF ROAD REHABILITATION
Tomas Pospisek WEIGH-IN-MOTION DIRECT ENFORCEMENT: EFFECTIVE AGAINST OVERLOADING
13:00 - 14:15 Ručak / Lunch (Crowne Plaza Hotel)
14:15 - 15:45
/ Pacific
Izgradnja i održavanje puteva
Moderator: I. Jokanović
Nebojša Radović ROAD MAINTENANCE CONTRACTING STRATEGY IN MOLDOVA
Snežana Mašović STANDARDIZACIJA SMERNICA ZA PREGLED I ODRŽAVANJE DRUMSKIH MOSTOVA NA EVROPSKOM NIVOU I PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI
Milan Marinković EXAMPLE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ROADS OF LOCAL GOVERMENT
Milan Marinković MODEL OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ROADS
Goran Mijoski EVALUATION OF THE ROUGHNESS OF PAVEMENT SURFACE AT THE CROSSROAD „MOMIN POTOK“ IN SKOPJE
Mirsada Uglić ODRŽAVANJE PUTA U FUNKCIJI RANGA PUTA I STANJA KOLOVOZA NA PRIMERU DRŽAVNOG PUTA IIA 203 NOVI PAZAR – TUTIN – ŠPILJANI
Rok Kršmanc ROAD WEATHER INFORMATION SYSTEMS (RWIS) – EXPERIENCES FROM SLOVENIA
Frane Franičević UPOTREBA RASTVORA SOLI U ZIMSKOM ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNICA - ISKUSTVA SA EVROPSKIH SAOBRAĆAJNICA, TEHNOLOGIJA POSIPANJA I OSTVARENE UŠTEDE
Frank Thomas TIME ISSUES IN FIDIC FORMS OF CONTRACT
Miodrag Belošević MENADŽMENT BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJU NA RADU PRILIKOM PROJEKTOVANJA I IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Vladan Branković EKOLOŠKI ASPEKTI UREĐENJA GRADILIŠTA KAO DEO ALGORITAMSKE STRUKTURE PROCESA PROJEKTOVANJA PUTEVA
15,45 - 16,00 Kratka pauza
16:00 - 17:30
/ Pacific
Uticaj na životnu sredinu
Moderator: Đ.Mitrović
Ralf Dirnberger SOLID & ECOLOGICAL NOISE BARRIERS
Milica Šelmić FAZI FLOYD-OV ALGORITAM ZA ODREĐIVANJE OPTIMALNIH PUTEVA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA SA STANOVIŠTA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Đorđe Mitrović PRAĆENJE STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA PUTNOJ MREŽI REPUBLIKE SRBIJE – POTREBE I MOGUĆNOSTI
Jelena Basarić IMPACT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON THE URBAN IDENTITY OF SETTLEMENTS
Thalia Valkouma THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IN EGNATIA ODOS MOTORWAY
Nebojša Knežević PROCJENA O UTICAJU NA ŽIVOTNU SREDINU PRILIKOM IZGRADNJE I MODERNIZACIJE REGIONALNOG PUTA R435, NEVESINJE - BERKOVIĆI U DUŽINI OD 19,14 KM
Mimoza Jeličić STRATEŠKE KARTE BUKE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Miroljub Stanimirović TRANSPORT OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, MOGUĆNOST AKCIDENTA I UTICAJ NA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU
09:30 - 11:00
/ Atlantik
Bezbednost saobraćaja na putevima
Moderatori: K.Lipovac, D. Pešić, B. Antić
Hans-Joachim Vollpracht THE ROLE OF HUMAN FACTORS IN ROAD DESIGN
Krsto Lipovac ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA KOJE SU SE DOGODILE U REPUBLICI SRBIJI PREMA KARAKTERISTIKAMA PUTA I UTICAJNOM FAKTORU ALKOHOL
Vily Vegiri SAFETY IMPACTS ALONG INCREMENTALLY-BUILT MOTORWAYS USING CORRIDOR-WIDE ANALYSIS: THE CASE STUDY OF GREECE’S TRIPOLI-KALAMATA MOTORWAY
Hans-Joachim Vollpracht THE SAFETY BENEFITS OF THE 2+1 CROSS SECTION FOR INTERURBAN MAIN ROADS AND THE DECENTRALIZED COUNTRY DEVELOPMENT
Vladan Tubić ANALIZA EVROPSKIH ISKUSTAVA PRIMENE DVOTRAČNOG PROFILA PUTA “2+1” SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Riste Ristov METODE I TEHNIČKE MERE ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI U SAOBRAĆAJU
11:00 - 11:30 Kafe pauza
11:30 - 13:00
/ Atlantik
Bezbednost saobraćaja na putevima
Moderatori: K.Lipovac, D. Pešić, B. Antić
Jelena Karapetrović UNAPREĐENJE AKTUELNIH ANTIKORUPCIJSKIH MERA RADI POBOLJŠANJA BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU
Alan Ross TYPICAL ROAD SAFETY ENGINEERING PROBLEMS IN SEETO AND TRACECA REGIONS: A PRACTICAL GUIDE FOR ROAD SAFETY AUDITORS
Aleksandar Trifunović OCENE OPASNOSTI OKOLINE PUTA SA ASPEKTA PASIVNE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Boris Antić REVIZIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PROJEKATA KONVERZIJE KLASIČNIH U KRUŽNE RASKRSNICE
Milan Vujanić SPECIFIČNE PROVERE BEZBEDNOSTI PEŠAČKE INFRASTRUKTURE
Krsto Lipovac SPECIFIČNOSTI PROVERE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZONAMA ŠKOLA
Vladan Tubić PREGLED EFIKASNIH INFRASTRUKTURNIH MERA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICAMA VANGRADSKIH PUTEVA
13:00 - 14:15 Ručak / Lunch (Crowne Plaza Hotel)
14:15 - 15:45
/ Atlantik
Bezbednost saobraćaja na putevima
Moderatori: K.Lipovac, D. Pešić, B. Antić
Dalibor Pešić BUDUĆNOST PUTNE INFRASTRUKTURE U CILJU POBOLJŠANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA – PREGLED V2I TEHNOLOGIJA
Jelica Davidović PRIMENA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA ZA DETEKCIJU UMORA U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI PUTEVA
Dalibor Pešić EFIKASNO POZICIONIRANjE USPORIVAČA SAOBRAĆAJA NA ZADATOJ DEONICI PUTA
Miran Klemar H4b BETONSKE ZAŠTITNE OGRADE NA SLOVENSKIM AUTOPUTEVIMA
Olivera Đokić KLIZAVOST HABAJUĆIH SLOJEVA PUTEVA OD KREČNJAČKOG AGREGATA
Boris Antić PREDIKCIJA UTICAJA FAKTORA PUT NA NASTANAK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA PRIMENOM MODELA DUBINSKIH ANALIZA
15,45 - 16,00 Kratka pauza
16:00 - 17:30
/ Atlantik
Saobraćaj, ITS i nove tehnologije
Moderatori: V. Tubić, A. Stevanović, D. Glavić
Draženko Glavić COMPARATIVE ANALYSIS OF ROAD TOLLING TECHNOLOGIES
Miloš N. Mladenović POLICY IMPLICATIONS FOR CONGESTION PRICING IN THE CITY OF BELGRADE
Draženko Glavić ANALIZA NAPLATE PUTARINE U SRBIJI I UPOREDNA ANALIZA SA NOVIM TRENDOVIMA U EU I SVETU
Stanka Babić ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE KAO DEO ITS-A I ANALIZA INDIREKTNIH EFEKATA I KORISTI OD ENP
Nevena Vajdić KVANTIFIKACIJA RIZIKA U JAVNO-PRIVATNIM PARTNERSTVIMA ZA PUTEVE SA NAPLATOM PUTARINE
Marija Petrović KVALITATIVNA ANALIZA RIZIKA SA MOGUĆIM UTICAJEM NA FINANSIJSKU, EKONOMSKU, DRUŠTVENU I EKOLOŠKU ODRŽIVOST PROJEKTA – STUDIJA SLUČAJA IZGRADNJE AUTO-PUTA E-80, NIŠ - DIMITROVGRAD
Jasmina Ćetković EKONOMSKA PROCJENA PUTNIH PROJEKATA
Draženko Glavić STUDIJE OPRAVDANOSTI SPECIFIČNIH PROJEKATA - PRIMER SLUČAJA STUDIJA OPRAVDANOSTI OBILAZNICE BUGOJNA

[ PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE NA KONGRESU EMAIL-om: office@kongresoputevima.rs ]

* program je podložan promenama

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" i ЈП “Путеви Србије” / дизајн: © 2015 / www.omnibus.rs